Thông báo

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu họat động. Từ ngày 1/5/2015 Rao Vặt Đà Nẵng được chuyển đổi qua phiên bản mới, phiên bản củ vẩn họat động song song để các thành viên có thể chuyển đổi tin đăng qua phiên bản mới.

Xin cám ơn !

Về phiên bản củ

Xem tin theo khu vực